top of page
Depositphotos_7616741_xl-2015.jpg

2/3 פריים

בתאריך 14.12.2020 הודיע על כוונותו לבטל את המגבלה על השיעור של מסלול בריבית הפריים עד שליש מהמשכנתא ולהעלות את המגבלה לעד 2/3 מסך המשכנתא.

מיד קמו "המומחים למשכנתאות" עם טענות בעד ונגד (ברוב אמצעי התקשורת היו נגד).

בשורות הבאות ננסה לענות על חלק מהטענות:

 

טענה: שוב רק הבנקים ירווחו מהמהלך וההוזלה לא תרד לציבור.

כנראה שהבנקים ירווחו מההקלה מכיוון שיפתחו להם עוד תמהילי הלוואה שלא יכלו לשווק קודם, אך כנראה שגם הציבור יהנה מכך מכיוון שהתחרות עשויה להתגבר כאשר בנק מסוים "יפרוץ את הסכר" וישווק משכנתאות בריבית פריים בשיעור 2/3 מהמשכנתא והבנקים האחרים ייאלצו ללכת בעקבותיו.

 

טענה: הבנקים לא רוצים לתת הלוואות בריבית פריים כי זה המסלול הכי פחות ריווחי עבורם.

צריך להבין שהתמחור הגבוה יותר במסלולים אחרים נובע בעיקר מסיכון שהבנק לוקח על עצמו במקום הלווה, לדוגמה במסלול ריבית קבועה לא צמודה ל20 שנה, הבנק למעשה לוקח את הסיכון שהריבית עלולה לעלות במשך ה20 שנה הבאות ולכן הוא גובה על כך פרמיית סיכון.

להגיד שהלוואה בריבית פריים זה המוצר הכי פחות ריווחי של הבנק זו כנראה טעות יסודית בהבנת התמחור של המסלולים, זה נכון שהמרווח עליו נמוך יותר מאשר מסלולים אחרים אך בהתאם גם הסיכון שהריבית תעלה.

בנוסף הבנקים נותנים מרווח פריים גבוה יותר בהלוואות פריים של יותר משליש, בדרך כלל בפריים+.

 

טענה: שוק הדיור ירתח ותהיה עליית מחירים

מחירי הדירות קשורים להיצע וביקוש, זה נכון שכעת יהיו קצת יותר משפחות שיוכלו ליטול משכנתא אך מדובר בשינוי לא גדול לעומת המצב הקיים. כיום האתגר הגדול ביותר לרוכשי הדירות הוא לגייס הון עצמי מינמלי ופחות העניין של ההחזר החודשי ולא צפויה עליה משמעותית במחירי הדירות לעומת המצב הקיים בהינתן שכל שאר הפרמטרים(התחלות בנייה וגידול דמוגרפי) יישארו כפי שהיו.

 

טענה: טוב שהחלטה זו התקבלה, בינתיים הציבור הפסיד כ-20 מיליארד ₪

מדובר על חכמה בדיעבד, אם הריבית הייתה עולה במקום לרדת אז הציבור היה ניצל.

 

טענה: מסלול הפריים הוא המסלול הכי זול ועכשיו יהיה כדאי למחזר את המשכנתאות ולעבור למשכנתא ב2/3 פריים

תלוי, יש מקרים בהם התשובה חיובית וכאלה שלא, זה תלוי מאוד במשכנתא המקורית שנלקחה ותלוי בריבית שהבנק ייתן על המשכנתא החדשה לצורך זה כדאי להשתמש באשף המשכנתאות ולא לשכוח להוסיף את עמלת הפירעון המוקדם לסכום המשכנתא החדש ולאחר מכן להשוות את המשכנתאות במסך השווה תמהיל.

bottom of page