top of page
Depositphotos_7616741_xl-2015.jpg

90% משכנתא

בחודשים האחרונים נבדקת במשרד האוצר האפשרות להגדיל את אחוז המימון לרכישת דירה לזוגות צעירים ל90 אחוזים, זאת במקום מימון של עד 70-75 אחוזים כפי שקיים היום.

 

יש המתנגדים בתוקף לאפשרות זו, לטענתם התקנה הזו עלולה למוטט את הזוגות הצעירים מאחר שהם לא יצליחו לעמוד בהחזר החודשי. הם גם חוששים שהדבר עלול להפיל את המערכת הבנקאית ואף את המדינה (אם תהיה ערבה לכך). עוד מזהירים המתנגדים מעליית מחירי הדירות בעקבות ביקוש רב בקרב הצעירים שיגדילו את הביקושים לדירות.

 

בניגוד לדעות אלו אני חושב שזהו מהלך חשוב, הכרחי ומבורך והדרך היחידה לרוב הזוגות הצעירים להגיע לדירה .

  

שימו לב, אחוז המימון לא קשור לכושר ההחזר של הזוגות הצעירים.
לבדיקת כושר החזר יש מבחנים שונים והוא לא מושפע מאחוז המימון של הנכס.
גם זוג בעל הון עצמי של 30% יכול להיקלע לקשיים בהחזר החודשי ואף לאבד את הדירה.
המגבלה על המימון עד 70%-75% נועדה לשתי מטרות:
1. צינון שוק הדיור ע"י הורדת כמות האנשים שיכולים לקחת משכנתא.
2. לשמור על הבנקים אשר להוטים למכור הלוואות מלסכן את עצמם במקרה של נפילת מחירי הדירות.

 

יחד עם זאת, אני מסכים עם הטענה על עליית המחירים. עליית אחוזי המימון בהחלט עלולה לגרום לעליית מחירי הדיור ולכן זה לא יכול לבוא בתור צעד יחיד אלא חייב להיות משולב בהגדלת היצע הדירות.

 

אם המדינה תהיה ערבה ל20 האחוזים הנוספים, הייתי ממליץ להוסיף הנחיה שתורה לבנקים לתת ריביות בתנאים השווים להלוואה ב70% מימון ולא להגדיל את הריביות מעבר לכך בגלל אחוז המימון הגבוה -הוראה מעין זו תפחית את הסיכון לזוגות הצעירים שממילא יטלו על עצמם החזר חודשי מכביד.

bottom of page