top of page
Depositphotos_7616741_xl-2015.jpg

שיטת האשף ואיך הוא פועל

האתגר במציאת תמהיל המשכנתא האופטימלי הוא בהתאמת תמהיל משכנתא ללווה.

לכל לווה יש תמהיל ייחודי שמתאים רק לו.

 

תמהיל המשכנתא צריך להתחשב בסכום ההלוואה , בסכום ההחזר החודשי וברמת הסיכון של הלווה.

 

חישוב תמהיל משכנתא מתבסס על הסיכון אותו נסכים לקחת.

ישנם שני סיכונים  אשר קשורים ישירות למשכנתא הנבחרת (יש הרבה יותר מ2 סיכונים אבל האחרים לא קשורים ישירות למשכנתא אלה ללווה עצמו כמו יכולת השתכרות עתידית, מוות וכו').

סיכון ראשון הוא סיכון של עלייה בריבית המשכנתאות- בחירת מסלולים בריבית קבועה מקטינה את הסיכון הזה.

סיכון שני הוא עלייה במדד המחירים לצרכן- בחירת מסלולים בריבית לא צמודה מקטינה את הסיכון הזה.

 

תחילה האפליקציה מחשבת עבור המשתמש רמת סיכון. ע"פ רמת הסיכון שנבחרה, נבחר תרחיש מתאים (עלייה בריבית ובמדד). לאחר מכן האפליקציה מחשבת את תמהיל המשכנתא עם סך ההחזרים הנמוך ביותר מבין הרבה תמהילים בהתקיים אותו תרחיש.

 

עד שלב זה כבר נעשתה רוב העבודה שכן הרכב מסלולי המשכנתא/תמהיל משכנתא הוא החלק החשוב ביותר.

 

בשלב השני ישנו את מכרז הרביות.

 

כדי לחסוך עוד כסף ללווה האפליקציה מאפשרת עריכת מכרז ריביות ובחירת הבנק עם הריביות הטובות ביותר עבור אותו תרחיש.

 

לאחר קליטת הריביות במסך הריביות האפליקציה מחשבת תמהיל אופטימלי עבור כל בנק בנפרד ולאחר מכן מדרגת את הבנקים מההחזר הנמוך ביותר לגבוה ביותר.

bottom of page