Depositphotos_7616741_xl-2015.jpg

שאלות ותשובות

מה ההבדל בין רמות הסיכון השונות?

מה ההבדל בין רמות הסיכון השונות?

רמת סיכון גבוהה תצריך חישוב תמהיל משכנתא לפי תרחיש קיצוני יותר, כלומר חשש שהרבית על המשכנתאות תעלה בכמה אחוזים. התוצאה של חישוב זה היא תמהיל משכנתא בו סך ההחזר הסופי יהיה הנמוך ביותר תחת עלייה קיצונית בריבית על המשכנתאות.

(תמהיל סולידי אשר משתנה אך מעט בשינוי הריבית).

האם האפליקציה חינמית?

האם האפליקציה חינמית?

האפליקציה היא ללא עלות כלל ,

ללא הכנסת פרטי משתמש, היא אנונימית לחלוטין.

מה עושים לגבי גרייס או הלוואות גישור?

מה עושים לגבי גרייס או הלוואות גישור?

אשף המשכנתאות מחשב תמהיל חדש שמוחזר החל מהחודש הראשון ולא כולל גרייס. אם הגרייס הוא לזמן קצר אז לא אמורה להיות משמעות מיוחדת מבחינת בחירת התמהיל וצריך לבקש מהבנק את התמהיל שהאפליקציה חישבה ולבקש גרייס על אותו התמהיל.

האם יש הבדל בין משכנתא חדשה לממוחזרת?

האם יש הבדל בין משכנתא חדשה לממוחזרת?

ישנו יותר מהבדל אחד אך העיקרי הוא שבמחזור משכנתא יותר קשה להוריד את הרביות במכרז הרביות, ולכן עיקר המחזור יעסוק בסוגיית התמהיל, אפשר לבדוק את כדאיות המחזור בדף השוואת התמהילים.

אם יש לי כסף שאמור להתקבל בעוד מספר שנים ואני מעוניין לעשות פירעון מוקדם של ההלוואה, מה אני אמור לעשות?

אם יש לי כסף שאמור להתקבל בעוד מספר שנים ואני מעוניין לעשות פירעון מוקדם של ההלוואה, מה אני אמור לעשות?

אשף המשכנתאות לא לוקח בחשבון כספים שהלווה אמור לקבל ושעשויים לשמש לפירעון מוקדם של המשכנתא, מכמה סיבות:

1. רוב הזמן זה בכלל לא כדאי מכיוון שהמשכנתא נלקחת ביריבת יחסית נמוכה לעומת השימוש האלטרנטיבי בכספים.

2. לא בטוח שהכספים יתקבלו ואם בסופו של דבר יוחלט על פירעון מוקדם.

3.פירעון מוקדם לעיתים עולה כסף נוסף ותלוי בריבית הממוצעת של משכנתאות במועד הפירעון דבר שכמובן אינו ידוע.