top of page
Depositphotos_7616741_xl-2015.jpg

רקע כללי על המשכנתא

משכנתא הִנה שיעבוד נכס (דירת מגורים, משרד וכו') לשם קבלת הלוואה.

לרוב, מדובר בהלוואה גדולה לתקופה ארוכה עם החזרים חודשיים.

 

את המשכנתא ניתן לקחת רק בבנקים למשכנתאות (יש לא מעט) - תוך שיעבוד הנכס הנרכש, תוך רכישת ביטוח חיים ונכס והוצאות נוספות.

 

לרוב מדובר בעסקה הגדולה ביותר שאדם עושה בחייו ובעלת השלכות על איכות חייו של הלווה (עול כלכלי).

 

אולי נראה שמשכנתאות היו כאן מאז ומעולם - אחרת איך אזרח היה יכול לרכוש דירה, אך למעשה כל העניין הזה די חדש.

 

בשנת 1930 הוצעה המשכנתא הראשונה בארצות הברית, לא בידי הבנקים, אלא בידי חברות ביטוח, לא כדי לעשות כסף מהריבית, אלא בתקווה שרוכש הנכס ייכשל בהחזר המשכנתא - כך שחברת הביטוח תוכל להשתלט עליו.

 

כל זה השתנה בשנת 1934 - כאשר ה-FHA (מנהל הבתים האמריקאי) ראה כי המצב בשוק הוא שרוב אזרחי אמריקה חיו בשכירות, ועל כן החליט להציע הלוואות גם לכאלו שעד אותו רגע לא יכלו להרשות זאת לעצמם (הקריטריונים היו נוקשים).

 

ההלוואות החדשות היו לתקופות ארוכות יותר (15 שנים במקום 5-7 שנים) ובאחוז מימון של מעל 80% (לפני זה היה 50%).

 

הבדל נוסף בא לידי ביטוי באופן פריסת תשלומי המשכנתא - הFHA החליט לפרוס גם את התשלום על הקרן לאורך חיי ההלוואה ("שפיצר"), שכן לפני כן הלווה היה משלם רק ריבית במשך שנות ההלוואה ובסוף התקופה היה מחזיר את כל הכסף ("הלוואות בלון").

bottom of page