top of page
Depositphotos_7616741_xl-2015.jpg

ריבית פריים

ריבית הפריים זוהי ריבית שנקבעת ע"י הבנקים.
פריים פירושו פרמיה או בעברית תוספת.

ריבית הפריים צמודה לריבית בנק ישראל וגבוהה ממנו ב1.5% (זו הפרמיה). כלומר אם ריבית ישראל עומדת על 0.25% אז ריבית הפריים תעמוד על 1.75%.
באופן מסורתי הבנקים מתאמים ביניהם את גובה הריבית כך שלכל בנק אליו נפנה נקבל ריבית פריים באותו הגובה.

ריבית זו מתעדכנת בכל חודש (לעתים רחוקות גם באמצע חודש) ע"פ התנודות בריבית של בנק ישראל.

הבנקים נוהגים להצמיד את רוב ההלוואות והפקדונות לריבית הפריים, כך שבדרך כלל נראה את הסימן Pּּּ+ על הלוואות עם ריבית פריים, בתוספת עוד מרווח מעל הפריים שזה בעצם תוספת על תוספת.
בפקדונות בדרך כלל הסימן יהיה הפוך P- (לא מפתיע).

 

עד לפני כמה שנים לא היה ניתן לקחת משכנתא בריבית פריים אלא רק מסלולי משכנתא קבועים הצמודים למדד,

אך מאז שבנק ישראל התיר לבנקים למשכנתאות לשווק מסלולים על בסיס ריבית הפריים - נוטלי המשכנתאות לקחו חלק גדול מהמשכנתא (אם לא את כולה) במסלול הצמוד לריבית הפריים.

בעקבות הריבית הנמוכה ששררה לאחר המשבר ב2008 והחשש מפיתוח בועת נדל"ן, באפריל 2011 קבע בנק ישראל שלא יהיה ניתן לשווק יותר משליש מהמשכנתא בריבית המשתנה בתדירות של פחות מחמש שנים - דבר שהגביל משמעותית את השימוש במסלול הצמוד לריבית הפריים.

היתרון הבולט של מסלול משכנתא בריבית פריים הוא שהוא אינו צמוד למדד שבדרך כלל עולה במשך הזמן.

החיסרון הוא חוסר יציבות בהחזר החודשי בכל פעם שבנק ישראל משנה את הריבית.
בשנים האחרונות בדרך הכלל החיסרון הזה היה לטובת לוקחי המשכנתאות מפני שהריבית ירדה אך אין לדעת מה יהיה בעתיד.

 

אשף המשכנתאות לוקח בחשבון עלייה אפשרית בריבית ומתאים לכך תמהיל משכנתא.

bottom of page