top of page
Depositphotos_7616741_xl-2015.jpg

מצב הדיור היום

עד שנת 2008 הריביות על המשכנתאות היו גבוהות למדי ולכן לקח הרבה זמן להחזיר את קרן המשכנתא המקורית שנלקחה. לעיתים רק בעשר השנים האחרונות למשכנתא היתה אפשרות להתחיל להחזיר את הקרן כי עד אז שולמה רק הריבית והמדד שעלה.
 
החל משנת 2008 בעקבות החשש ממיתון, הוריד בנק ישראל את הריבית עד לחצי אחוז באפריל 2009. בלי קשר וכמה שנים לפני כן ירדו היקפי התחלות הבנייה בארץ מכיוון שמחירי הדירות למכירה היו זולים.
המשבר העולמי ב2008 הוריד את הבורסות בכל העולם וגרר את המשקיעים לרכוש נדל"ן שהתשואה בו היתה גבוהה מהנפילות בבורסה.
בו בזמן החל מ2007 התיר בנק ישראל לבנקים להתחיל לשווק הלוואות לא צמודות למדד במסלול הפריים, דבר שהוזיל משמעותית את ההחזר החודשי מכיוון שבמקביל היתה ירידה בריבית בנק ישראל (שהחלה עוד ב2007 והגיעה לשיאה ב2009).
כל הנ"ל העלו דרמטית את מחירי הדירות בכ80% בממוצע (יש מקומות שאף ביותר).
כדי לצנן את שוק הדיור הוציא בנק ישראל הגבלות שהיקשו על קונים לקחת משכנתא, כאשר הבולטת בהם היא הון עצמי מינימלי של 25%. בפועל המהלך פגע בעיקר בשכבות החלשות שאין להם הון עצמי.
 
נכון להיום מחירי הדירות גבוהים מאוד ולא נצפית ירידה משמעותית קרובה.
המשקיעים עדיין מחפשים נדל"ן פנוי להשקעה עקב אי הוודאות בהשקעות בבורסה, בגלל הריבית הנמוכה על המשכנתאות וכן מפני שאין דחיפה משמעותית להיצע הדירות.
חשוב שאנשים יידעו שהורדת הריבית על המשכנתאות היא לא הזרז המרכזי בעליית המחירים.
ירידת הריבית לרמה כפי שהיא היום יכולה להוזיל את המשכנתא רק בכ20% והיא לא יכולה להסיר עליית מחירים של 80% (ניתן לבדוק זאת במחשבון משכנתא).

bottom of page