top of page
Depositphotos_7616741_xl-2015.jpg

מי יכול לקחת משכנתא

מעיקר הדין, כמעט כל אדם יכול לקחת משכנתא, אך במגבלות מסוימות.

 

כשאדם מבקש לקחת משכנתא, על הבנק לבדוק מאפיינים הקשורים לאופי העסקה (קניית דירת מגורים ולא משהו שעל פניו רק נראה כך, היישוב וכדו') ומאפיינים הקשורים לאיכות הלווה (היסטוריית אשראי, מבחן החזר הכנסה, גיל וכו').

 

חשוב לציין שגם אם בנק מסוים לא מסכים לתת משכנתא אז:

 

א. כדאי לברר מה הסיבה ולנסות "לתקן" אותה (תלוי בשל מה נדחה האישור).

ב. אפשר לנסות ולבקש משכנתא בבנק אחר.

bottom of page