Depositphotos_7616741_xl-2015.jpg

מדיניות פרטיות

איזה מידע האפליקציה אוספת ולאיזה מטרה


1. מידע על קריסות באפליקציה על מנת לתקן אותן בהקדם.

2. מידע על השימוש באפליקציה על מנת לשפר את חווית המשתמש.

3. מידע על ריביות שהוזנו באפליקציה על מנת לעדכן את הריביות.

4. מידע על התמהילים שהתקבלו על מנת לבצע סטטיסטיקות שיאפשרו שיפור של חווית המשתמש.


 

איזה מידע האפליקציה לא אוספת


1. האפליקציה לא לקוחת מידע מאפליקציות אחרות הקיימות במכשיר.

2. האפליקציה לא לוקחת מידע מאופן השימוש במכשיר.

3. האפליקציה לא לוקחת מידע בדבר מיקום והמשתמש במכשיר.

למעשה האפליקציה לא מכירה כלל את המשתמש, המידע שנאסף הוא לצורך סטטיסטיקה ולצורך שיפור חווית המשתמש, אין זיהוי של המשתמש כלל.