top of page
Depositphotos_7616741_xl-2015.jpg

הלוואת זכאות

 

לפני שנת 2008 חלק גדול מהמשכנתאות כללו חלק של הלוואה שנקראת "הלוואת זכאות משרד השיכון" (יש לזה עוד כמה שמות אבל לא אפרט). הלוואות אלו ניתנו בריביות של של בין 4% -4.5% צמודות מדד ומטרתן היתה לסייע לאנשים עם קשיים (ע"פ קריטריונים של משרד השיכון) לקחת משכנתא בתנאים נוחים יותר.

מלבד הריבית האטרקטיבית באותם ימים, ניתן היה למחזר את הלוואת הזכאות ללא עמלת פירעון מוקדם וכן ניתנה הנחה על עמלה זו לשאר ההלוואות בתמהיל המשכנתא שנלקח ביחד עם הלוואת הזכאות.

 

לפני שאתם רצים להוציא תעודת זכאות ממשרד השיכון קראו את ההמשך.

 

החל משנת 2009 לאחר ירידת הריבית על המשכנתאות לפחות מארבעה אחוזים קרו שני הדברים הבאים:

1. לווים הפסיקו לקחת הלוואות זכאות כי הן היו מייקרות (מגדילות את ההחזר החודשי) את המשכנתא.

2. כדאי היה למחזר את ההלוואות הללו שהיו ללא תשלום עמלת פירעון מוקדם.

 

בשנת 2012 "התעורר" משרד השיכון והוריד את אחוז הריבית להלוואת הזכאות ל3% צמוד מדד ל25 שנה.

בשנים האחרונות משרד השיכון הוסיף מסלולים נוספים באורכים שונים מ-10 עד 30 שנה בריביות שנעות בטווח שבין 2.5-2.8 צמודות למדד.

חשוב לציין שלא ניתן לקחת את כל סכום המשכנתא במסלולים אלה ומאחר שהמשכנתאות גדלו אז המרכיב שלהם יהיה קטן.

 

ולכן נכון להיום ישנם מקרים מעטים בהם כדי לקחת הלוואת זכאות על פני מסלולים אחרים.

 

ובכל זאת, תרחיש מתאים להלוואת זכאות: לווה שמרוויח מעט ונאלץ לקחת משכנתא עם החזר חודשי מינימלי. לווה כזה יצטרך לקחת הלוואה קבועה צמודה למדד למקסימום זמן. רק אז יהיה כדאי להשתמש בהלוואת זכאות מכיוון שהוא מוריד את הסיכון לעמלת פירעון מוקדם.

 

אם בכל זאת אתם מעוניינים לבדוק את זכאותכם לקבלת הלוואה להלן קריטריונים עיקריים הנבדקים בסימולטור הזכאות של משרד השיכון:

1. הראשון והחשוב ביותר: מחוסרי דירה. אם רשומה על שמכם דירה נוספת אז אין אפשרות להשתמש בהלוואת זכאות.

2. תקופה: מספר שנים בארץ או גיל ליליד הארץ.

3. מספר ילדים.

4. מספר אחים ואחיות.

5. משך שירות בצה"ל או שירות לאומי/אזרחי.

6. נכות.

7. אזור גיאוגרפי של הדירה.

bottom of page