top of page
Depositphotos_7616741_xl-2015.jpg

עמלת פירעון מוקדם

כל המברר על משכנתא לבטח שמע גם על המושג המכובס "עמלת פירעון מוקדם".

משמעותו הוא קנס יציאה בגין הקדמת הפירעון של המשכנתא.

בפרק זה אנסה להבהיר מושג זה.

 

עמלת פירעון מוקדם מורכבת משלוש עמלות:

1. עמלה תפעולית- בגובה של כ-60 ש"ח

2. עמלת אי הודעה מוקדמת- עמלה שניתן להימנע ממנה ע"י הודעה מוקדמת

3. עמלת היוון*

 

העמלה ה"מלחיצה" היא עמלת ההיוון. עמלה זו משולמת כאשר במועד הפירעון המוקדם או מחזור של ההלוואה לפני מועד פרעונה, הריבית הממוצעת על הלוואות באורך זהה להלוואה שנפרעת או שממוחזרת נמוכה יותר מהריבית על ההלוואה הנפרעת או הממוחזרת (מספר תקופות זהה). במקרה זה ישלם הלווה עמלה שמבטאת את ההפסד העתידי של הבנק בקיזוז הנחה מסוימת (תלוי כמה זמן עבר מעת לקיחת ההלוואה).

 

נשמע מסובך...

בפשטות, אם לקחת משכנתא בריבית קבועה (באופן תיאורטי גם במשתנה אבל זה זניח) בזמן שהריביות על המשכנתאות היו גבוהות (לרוב לפני שנת 2008) אזי ייתכן ותיאלץ לשלם קנס גבוה במקרה של פירעון מוקדם או במחזור המשכנתא

 

ללוקחי משכנתאות חדשות אין כמעט משמעות לעמלה זו מכיוון שהריביות על המשכנתאות החדשות הן ממילא נמוכות, ולכן גם אם בעתיד ירצו לפרוע או למחזר את המשכנתא אזי ישלמו עמלה נמוכה (אם הריביות ירדו עוד) אם בכלל.

 

*ניתן להוריד מאתר בנק ישראל מחשבון אקסלי פשוט המחשב את עמלת ההיוון. 

tabel1.png
bottom of page